เมนูอาหารเฉพาะโรค

สำหรับผู้ป่วยไต มะเร็ง เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไขมัน เก๊าท์และผู้รักสุขภาพทุกคน

เป็นไตกินอะไรดี
เป็นเบาหวานกินอะไรได้
ความดัน ไขมัน หัวใจ มะเร็ง เก๊าท์
จะกินอะไร?

บริการอาหารเฉพาะโรค เฉพาะบุคคล อาหารผู้สูงอายุ อาหารผู้รักสุขภาพ

แพคเกจอาหารรายเดือน นักโภชนาการโทรสัมภาษณ์ และขอดูผลเลือด (ถ้ามี) ก่อนจัดโปรแกรมอาหารให้รายคน

095-939-5199

@greenandorganic

@green.organic

โภชนบำบัด

บริการอาหารเฉพาะโรค เฉพาะบุคคล
อาหารผู้สูงอายุ อาหารผู้รักสุขภาพ
แพคเกจอาหารรายเดือน นักโภชนาการโทรสัมภาษณ์ และขอดูผลเลือด
(ถ้ามี) ก่อนจัดโปรแกรมอาหารให้รายคน

"กินอาหารเป็นยา
ดีกว่า กินยาเป็นอาหาร"

แพคทดลอง 1 สัปดาห์
เลือกเมนูเองได้ มีนักโภชนาการคอยดูแล

ส่งฟรีทั่วประเทศ

แพครายเดือน
อาหารเฉพาะโรค เฉพาะคน ตามผลเลือด

ส่งฟรีทั่วประเทศ

กินอาหารเป็นยา ถูกและดีกว่ากินยาเป็นอาหาร